Зелената сделка

Бъдете една крачка пред бъдещите регулации!

Зелената сделка променя правилата на Бъдещето!

На 28-ми юни 2021 година Съветът на ЕС гласува окончателното одобрение на Климатичният закон, който е главният правен акт на Европейския зелен пакт и установява по-висока задължителна цел до 2030 г. СО2 емисиите да бъдат намалени с 55% спрямо 1990 г., както и постигане на въглеродна неутралност на европейската икономика до 2050 г. СО2 емисиите ще се търгуват все по-скъпо, а Транспортът и собствениците на сгради ще плащат за тях!

 

От 2030 г. нататък емисиите на СО2 от нови лекотоварни автомобили ще трябва да бъдат средно с 31% по-ниски спрямо тези от 2021 г.

 

В подкрепа на гореизложеното България разработва Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. при съществуваща вече Наредба за намаляване на националните емисии от 2019 г.

 

Според документа най-голяма част от емисиите идват от дизеловите автомобили pre-Euro и Euro 1, които представляват около 45% от емисиите от сектор транспорт, a дизеловите автомобили като цяло генерират около 80% от общите емисии на ФПЧ (фини прахови частици) в сектора транспорт.

Поради това ще бъдат въведени зони с ниски емисии (ЗНЕ), което ще ограничи влизането на дизелови автомобили категория pre-Euro и Euro 1 в центровете на градовете.

chuttersnap xJLsHl0hIik unsplash Greenpoint Logistics

Ние взехме мерки за НППКАВ 2018-2024, а вие?

Запознайте се с Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.)